Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego
Menu

Materiały wideo

dla rodziców

Tato słyszysz, obserwuje Cię


Stres a młodzi sportowcy - piłkarze


Wychowanie poprzez sport - wychowanie do sportu

Aktywności sportowe i związane z nimi sytuacje mogą w pewien sposób „wychowywać” dzieci. Sport może stać się kuźnią charakteru – nauczyć, jak przyjmować porażki i radzić sobie z sukcesami. Może także wpłynąć na podniesienie pewności siebie.
Bardzo istotnym zadaniem sportu jest wychowanie do życia. Dziecko może czerpać ze sportu odpowiednie wartości, a także uczyć się odpowiednich wzorców zachowań. Do tego niezbędna jest współpraca środowiska sportowego z rodzicami oraz szkołą.


Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins