Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego
Menu

Dla rodzica

Dowiedz się jak wspierać swoje dziecko

Film stworzony w ramach programu UEFA RESPECT przez angielską federację piłki nożnej – Football Association.
Film ten to doskonały materiał dydaktyczny dla rodziców dzieci uprawiających piłkę nożną.
Podkreśla ogromną wartość SZACUNKU w dzisiejszym świecie (nie tylko sportowym – piłkarskim).
Bardzo dobrze pasuje do naszej ideologii szkolenia i wychowania:

DOBRY SPORTOWIEC (PIŁKARZ) = DOBRY CZŁOWIEK

Szanujemy przeciwnika, szanujemy różnice i różnorodność, szanujemy GRĘ.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie:

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów prosimy o to, aby starać się nie kontaktować ze swoimi podopiecznymi, ponieważ może wpływać to na obniżenie ich poziomu koncentracji.

2. Podczas meczów, treningów bądź innych form współzawodnictwa, kibice (osoby postronne) powinny przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w innym miejscu przeznaczonym dla widzów, na którym odbywają się zawody.

3. W czasie meczu dbajcie o poszanowanie ogólnych zasad kultury, decyzji trenera, sędziego oraz wszystkich przedstawicieli drużyny przeciwnej. Pamiętajmy, że wszyscy – zarówno Państwo, zawodnicy, trenerzy jak i wszyscy członkowie Oleśnickiej Szkoły Futbolu tworzymy wizerunek naszej działalności.

4. Autorytet trenera, zarówno względem dzieci, jak i innych rodziców powinien być szanowany oraz niepodważany. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszajcie się indywidualnie do trenera prowadzącego i/lub prezesa OFRS i/lub Rady OFRS.

5. Aby usprawnić organizacyjnie zajęcia treningowe starajcie się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, zgłoście trenerowi czas absencji w treningach.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, prosimy powiadamiać o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej trenera prowadzącego i sekretariat OFRS najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins