Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego
Menu

O nas

Dowiedz się o nas więcej

Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego została ustanowiona aktem notarialnym będącym oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji sporządzonym w dniu 17 lutego 2015 roku w Oleśnicy, nr repertorium A Nr 411/2015.

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu jako organizacja pozarządowa pod nr KRS 0000555752.

Oleśnicka Fundacja Rozwoju Sportowego została stworzona przez grupę ludzi, których pasją jest sport oraz pomoc innym w sportowym rozwoju.
Naszą misją jest pośrednie wpływanie na zwiększenie poziomu sportowej edukacji naszej społeczności dzięki aktywizowaniu mieszkańców powiatu oleśnickiego w organizowane przez nas imprezy o charakterze sportowym, czy warsztaty przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mocno wierzymy, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści. Staramy się wspomagać wszelkie inicjatywy sportowe oraz kreować i popularyzować postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. Jesteśmy przekonani, że to właśnie sport może stać się lekcją życia i wielką przygodą. Dla wielu może być także szansą na życiowy sukces.
W oparciu o najwyższe standardy organizacyjne oraz szkoleniowe wychodzimy naprzeciw naszej oleśnickiej społeczności i młodym sportowcom. Pragniemy odkrywać pasję wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijać ich zainteresowanie sportem. Poprzez pracę wychowawcza, naukę i doskonalenie umiejętności sportowych i intelektualnych pozytywnie wpływać na funkcjonowanie w życiu codziennym.

Zespól OFRS

Dołącz do nas.
TWÓJ CEL – NASZA PASJA

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

a. rozwój kultury sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
b. identyfikacja i rozwój talentów sportowych,
c. promocja wartości zdrowotnych i wychowawczych w kulturze fizycznej i w sporcie,
d. promowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka oraz akceptacji różnorodności kulturowej i rasowej,
e. wszechstronny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój człowieka,
f. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
g. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

ZARZĄD

Zarząd Fundacji OFRS jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów. Funkcje Członków Zarządu sprawowane są honorowo i bezpłatnie.

Monika Szeliga – Prezes Zarządu – Absolwentka Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł magistra na kierunku „administracja publiczna. Prywatnie – miłośniczka muzyki i literatury kryminalnej, pieszych wędrówek – zwłaszcza górskich oraz fotografii krajobrazowej. Wolny czas spędza na rekreacyjnym uprawianiu sportu, najczęściej w towarzystwie swoje córki.

Agnieszka Krowicka – Członek Zarządu – Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach „zarządzanie i marketing” oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Tytuł magistra inżyniera na kierunku „zarządzanie produktami i usługami”. Prywatnie – mama dwóch córek z zamiłowaniem do fotografii portretowej. Miłośniczka dobrej książki i ambitnego kina.

DANE FUNDACJI:

OLEŚNICKA FUNDACJA ROZWOJU SPORTOWEGO
ul. Jana Kochanowskiego 66/1
56-400 Oleśnica

NIP: 9112010729
KRS: 0000555752

Nr konta bankowego :
Raiffeisen Bank Polska S.A.
08 1750 0012 0000 0000 2913 1872

Statut Oleśnickiej Fundacji Rozwoju Sportowego

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins